فروشگاه اینترنتی،
دنیز کالا

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ یعنی شناسایی, پیش بینی و تامین نیازها ی مشتریان دیجیتال به طور کارآمد

دیجیتال مارکتینگ یعنی شناسایی, پیش بینی و تامین نیازها ی مشتریان دیجیتال به طور کارآمد

دیجیتال مارکتینگ قلب کسب وکار الکترونیکی می باشد

کیفیت کمیت
خوب بد