فروشگاه اینترنتی،
دموي فروشگاه ساز پارسي تك
کلاه جوشکاری
کلاه جوشکاری

در هنگام عملیات جوش کاری به علت پاشش مواد مذاب و وجود اشعه قوی باید بدن بخوبی پوشانده شود.

کلاه ها و مغنعه جوشکاری ابزاری مناسب برای محافظت از سر وگردن میباشند.

یکی از مهمترین نکات در امر جوش کاری رعایت موارد ایمنی میباشد